Lokaty 24 godzinne

Uwaga – dla posiadaczy lokat dwudziestoczterogodzinnych! Z końcem marca został zmieniony sposób liczenia podatków od zysków kapitałowych, więc dziś mając lokatę z kapitalizację dzienną możesz płacić nawet podatek w wysokości 50% odsetek! Należy zlikwidować natychmiast takie lokaty i przenieść na inne formy oszczędzania.