Prawo telekomunikacyjne

Jutro, czyli 23 marca wchodzi znowelizowane prawo komunikacyjne. Interesuje mnie punkt 173 dotyczący m.in. plików cookies.

„Art. 173.

1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:

1) abonent lub użytkownik koÅ„cowy zostanie uprzednio bezpoÅ›rednio poinformowany w sposób jednoznaczny, Å‚atwy i zrozumiaÅ‚y, o:

a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,

b) możliwoÅ›ci okreÅ›lenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostÄ™pu do tej informacji za pomocÄ… ustawieÅ„ oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urzÄ…dzeniu koÅ„cowym lub konfiguracji usÅ‚ugi;

2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;

3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

2. Abonent lub użytkownik koÅ„cowy może wyrazić zgodÄ™, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocÄ… ustawieÅ„ oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urzÄ…dzeniu koÅ„cowym lub konfiguracji usÅ‚ugi.

3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do infor-
macji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:

1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;

2) dostarczania usÅ‚ugi telekomunikacyjnej lub usÅ‚ugi Å›wiadczonej drogÄ… elektronicznÄ…, żądanej przez abonenta lub użytkownika koÅ„cowego.

4. Podmioty Å›wiadczÄ…ce usÅ‚ugi telekomunikacyjne lub usÅ‚ugi drogÄ… elektronicznÄ… mogÄ… instalować oprogramowanie w telekomunikacyjnym urzÄ…dzeniu koÅ„cowym abonenta lub użytkownika koÅ„cowego przeznaczonym do korzystania z tych usÅ‚ug lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że abonent lub użytkownik koÅ„cowy

1) przed instalacjÄ… oprogramowania zostanie poinformowany bezpoÅ›rednio, w sposób jednoznaczny, Å‚atwy i zrozumiaÅ‚y, o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot Å›wiadczÄ…cy usÅ‚ugi z tego oprogramowania;

2) zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego użytkownika lub abonenta;

3) przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.”;

I mam dylemat. Załóżmy, że użytkownik nie wyraził na to zgody. Jak i gdzie mogę zapisać tę informację jak nie w plikach cookie? Jak mogę zidentyfikować komputer użytkownika jak nie wolno mi nawet zapisać klucza sesji?

Zaiste paragraf 22.

Jeden komentarz do “Prawo telekomunikacyjne”

  1. Podobna sprzeczność tkwi w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy może siÄ™ nie zgodzić na przetwarzanie jego danych w jakiejÅ› bazie. Ale do takiej bazy zazwyczaj sÄ… zbierane dane z wielu źródeÅ‚, wiÄ™c samo usuniÄ™cie danych osoby, która siÄ™ nie zgadza, nie wystarczy, bo może za chwilÄ™ zostanie ona ponownie dodana z innego źródÅ‚a – wiÄ™c trzeba takÄ… osobÄ™ zapamiÄ™tać – nie skasować, ale zaznaczyć, że nie życzy sobie przetwarzania danych. No ale wtedy jej dane sÄ… caÅ‚y czas przetwarzane…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.