Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych w projekcie Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów szykuje nam cenzurę prewencyjną w Internecie. Nie wierzycie?

No to posłuchajcie.

Za siedmioma górami, za siedmioma lasami żył król, co to strasznie¹ kochał swoich poddanych. I miał złe sługi co to poddanych niemiłosiernie gnębili…

Ups. Chyba to nie ta bajka

¹słowo „strasznie” obok „kochał” jest zamierzonym lapsusem.


Powstał i został opublikowany projekt nowelizacji prawa celnego. Projekt przeniosłem na swój serwer, albowiem jest to takie kuriozum, że należy to przechować dla potomności.

Wierzę głęboko, że ktoś się spostrzeże i szybko usunie tego gniota ze stron rządowych. Na razie jest jeszcze i panoszy się bezczelnie, uważam go najgorszy projekt ustawy (z tych, które widziałem).

W tymże projekcie czytamy co następuje:

Art. 4. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 179 dodaje się art. 179a w brzmieniu:
„Art. 179a. 1. Prezes UKE prowadzi Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych. Rejestr jest prowadzony w systemie informatycznym.

2. Prezes UKE, na żądanie podmiotu uprawnionego lub Służby Celnej, dokonuje niezwłocznie wpisu do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych danych pozwalających na identyfikację lokalizacji strony internetowej lub usługi zawierających:

1) treści propagujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
2) treści pornograficzne z udziałem małoletniego, treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, treści pornograficzne zawierające wytworzony lub przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej;
3) treści, których prezentowanie umożliwia podstępne wprowadzenie w błąd, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, poprzez wyłudzenie informacji mogących służyć do dokonania operacji finansowych bez zgody dysponenta środków finansowych;
4) treści stanowiące niedozwoloną reklamę lub promocję albo informowanie o sponsorowaniu w rozumieniu ustawy z dnia o grach hazardowych (Dz. U. Nr poz. ) lub umożliwiające urządzanie gier hazardowych bez udzielonego zezwolenia lub uczestniczenie w tych grach.

3. Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do Internetu, jest zobowiązany do niezwłocznego blokowania dostępu do stron internetowych lub usług wpisanych do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych.

4. Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych jest jawny.

5. Podmiot, którego strona internetowa została objęta wpisem do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, lub który udostępnia usługi objęte takim wpisem, może wystąpić do Prezesa UKE z wnioskiem o wykreślenie z Rejestru danych dotyczących tej strony internetowej lub usługi. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tytuł prawny do posiadanej strony internetowej lub oświadczenie o świadczeniu usługi.

6. Prezes UKE niezwłocznie przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 5, organowi, na którego żądanie dokonano wpisu do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych.

7. W przypadku uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 5, organ, na którego żądanie dokonano wpisu do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, przekazuje Prezesowi UKE informację o cofnięciu żądania. Prezes UKE niezwłocznie wykreśla wpis z Rejestru.

Streszczę tę myśl wzniosłą, jak komuś nie chce się czytać.

  1. Prezes UKE tworzy rejestr niedozwolonych stron.
  2. Pewne niezidentyfikowane podmioty mają prawo zgłaszać strony do tego rejestru.
  3. Firmy dostarczające internet mają natychmiast po ogłoszeniu zablokować dostęp do tych stron.

Jakie może mieć to konsekwencje?

  1. Jeżeli urzędnikowi z Pałacu Prezydenckiego nie spodoba się strona, na przykład Spieprzaj Dziadu,  wypełnia odpowiedni druczek, przesyła go (być może elektronicznie) do UKE. UKE ma obowiązek natychmiast wpisać stronę do Rejestru a chwilę później strona ma być niedostępna w całej Polsce. Właściciel nie jest informowany o takiej blokadzie, bo i poco?
  2. Wyobraźmy sobie, że istnieje jakieś forum internetowe, którego z jakichś względów nie lubię. W środku nocy wstawiam tam faszystowskie treści i natychmiast zgłaszam stronę do zaprzyjaźnionego urzędnika odpowiedniej instytucji. Ten zgłasza to do UKE a UKE zgodnie z ustawą niezwłocznie wpisuje na rejestr stron zabronionych. Chwilę później cała Polska jest odcięta od wrednego forum. W szczególności administratorzy tego forum też są odcięci, czyli nie mogą podjąć obrony ani usunąć wrednych wpisów. I wrednego forum już nie ma. Pif-paf trafiony – zatopiony.
  3. Analogicznie mogę wykończyć stronę konkurencji.
  4. Partia rządząca może zacząć wpisywać na indeks strony opozycji.
  5. Urzędy mogą wpisywać strony niewygodnych stowarzyszeń międzynarodowych. Jakieś hasła wolności słowa? – na indeks!

Właściciel, aby zacząć staranie o odblokowanie strony,  ma obowiązek przedstawić tytuł prawny do domeny. Hmmm…. Do mojej domeny to ja nie mam żadnego „tytułu prawnego”. Kiedyś ją kupiłem, być może mam jeszcze gdzieś maila potwierdzającego zakup, płacę co roku przedłużenie.  Ale czy to jest „tytuł prawny”?

A teraz najważniejsze.

Tak groźnie brzmiące zapowiedzi są bredniami wyższego rzędu, ponieważ zakazy są nieegzekwowalne!

Jak można obejść zakazy? Serwery proxy i szyfrowanie. Jestem w stanie nauczyć każdego w 5 minut jak obejść dowolną blokadę.

No chyba, że za chwilę będzie wprowadzony zakaz korzystania z serwerów proxy. To ja przejdę na tunelowanie przez ssh. No to władze zakażą szyfrowania. Ile może trwać taki wyścig? Steanografia? Wplatanie transmisji w strumień audio lub wideo? Sposobów jest multum.

Cały światowy biznes zacznie pakować się z Polski po pierwszym zakazie.

Przy drugim zakazie ostatni pracownik zachodniej firmy będzie już gasił światło.

Tak długo jak wtyczka w gniazdku, tak długo nadzieja!

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.